!
!

Bijbelstudies Robbert Veen

  Dr.  Ds. R.A. Veen  (1956) is een Nederlands theoloog. 
  Hij  was hoogleraar aan de universiteit van Brussel van zowel
  de filosofie en de Semitische talen. 
   
   Bij de zeer leerzame Bijbelstudies vergelijkt Dr. Veen de tekst in
  de  grondtaal en de vertalingen vande Statenvertaling als de
   HSV.  Via Youtube  geeft Veen 3 per week  online Bijbelstudie.   
   Voor liefhebbers is er ook van Dr. Veen een
cursus Hebreeuws

     

  Robbert Veen Bijbelstudie's
    3 x per week  te volgen 
    Passief, Interactie of Later
  Ma, wo en vrijdag   v.a. 12.30 uur


-  Websites van Robbert Veen zie   koinoniabijbelstudie.nl
 
* Hieronder enkele zeer leerzame Bijbelstudies geordend en verzameld van Youtube

Bijbelstudies  
 2Tim 3:16 Wat doet Gods Woord ? 
Inspiratie  (6) robbert veen het woord - YouTube
Onderwijs (6) Wat doet Gods Woord? #2 - Onderwijs - didaskalia - YouTube
Wederleggen  (6) Wat doet Gods Woord? - #3 - Weerleggen - elegmos - YouTube
Verbeteren  (6) Wat doet Gods Woord - #4 - Verbeteren - epanorthoosis - YouTube
Opvoeden (6) Wat doet Gods Woord? - #5 - Opvoeden in gerechtigheid - YouTube
Wat is de mens ?
De ziel  (6) Wat is de mens? - Bijbelse antropologie - #1 De ziel - YouTube
Vlees en bloed (6) De mens als vlees en bloed - Bijbelse antropologie #2 - YouTube
de geest  (6) Wat is de mens? - #3 De geest van de mens - - YouTube
het hart  (6) Wat is de mens? - #4 het hart - Bijbelse antropologie - YouTube
zien, horen, spreken (6) Wat is de mens? #5 Zien, horen en spreken - YouTube
Pleidooi voor Theologie 
(109) Pleidooi voor Theologie - YouTube
(109) Pleidooi voor Theologie - 2. De Apostolische Vaders - YouTube
(109) Pleidooi voor Theologie - 3. Augustinus over Nicodemus - YouTube
(109) Pleidooi voor Theologie - 4. Thomas van Aquino - YouTube
(109) Pleidooi voor Theologie - 5. Karl Barth - YouTube

 

Het lijden van de Messias 
(22) Het lijden van de Messias - #1. De Man van smarten - YouTube
(22) Het lijden van de Messias #2 - Plaatsvervangend lijden - YouTube
(22) Het lijden van de Messias #3 - Verzoenend lijden - YouTube
(22) Het lijden van de Messias - #4 - Het vrijwillige lijden - YouTube
(22) Het lijden van de Messias - #5 - Verheerlijkend lijden - YouTube
Namen van God 
(22) Godsnamen - YouTube
(22) 2. De Heere is God - Elohiem - YouTube
(22) 3. De Heere der Heerscharen - YouTube
(22) 4. Gods Messiaanse namen - YouTube
(22) Namen van God 5. Onze Vader - YouTube
Hermeneutiek van de Bijbel 
   1 (22) Hermeneutiek van de Bijbel 1.1 - YouTube
   2 (22) Hermeneutiek van de Bijbel 1.2 - YouTube
   3 (22) Hermeneutiek van de Bijbel 1.3 - YouTube
   4 (22) Hermeneutiek van de Bijbel 1.4 - YouTube
   5 (22) Hermeneutiek van de Bijbel 1.5 - YouTube
   6 (22) Hermeneutiek van de Bijbel 1.6 - YouTube
   7 (22) Hermeneutiek van de Bijbel 1.7 - YouTube
   8 (22) Hermeneutiek van de Bijbel 1.8 - YouTube
   9 (22) Hermeneutiek van de Bijbel 1.9 - YouTube

.